Uw vrede vult dit huis (Opwekking 765)

Uw vrede vult dit huis; een glimp van heerlijkheid daalt in onze harten neer.
Vader, kom, omarm (2x) wie naar U verlangt. Uw Geest daalt op ons leven neer.

En uw liefdeslied vervult ons met aanbidding. Uw Geest getuigt in ons.

(Refrein):
Wij zingen: Abba, Vader, U bent hier bij ons.
Wij zijn uw zoons en dochters en uw liefde laat ons nooit meer los.


Verwelkomd en vernieuwd; één gemaakt met U, door het kruis dat ons verzoent.
Het hemelkoor verstilt, als uw zachte stem over onze levens zingt.
Uw genadelied vervult ons nu met dankbaarheid. Uw Geest getuigt in ons.


(Refrein)
Abba, Vader, U bent hier bij ons.
Wij zijn uw zoons en dochters (2x) en uw liefde laat ons nooit meer los.